Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo in varstvo vozačev
Jutranje varstvo učencev prvega razreda in varstvo vozačev je organizirano vsak delovni dan v tednu od 6.30 do 8.30 (za učence prvega razreda) in od 6.30 do 7.40 za ostale učence.
Jutranje varstvo opravljajo: Jasna Kunstek, Špela Bračko, Martina Šalamun, Mojca Križanec, Sonja Ploj, Bogdana Drozg Onič.

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Šola ima 1,40 oddelka podaljšanega bivanja, kjer so učenci razdeljeni v dve skupini. Ena skupina začne z delom ob 12.05, druga ob 12.55, nato se družita glede na število otrok v skupinah, zaključijo ob 16.15 uri.
Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno izpusti otroka iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev.

Oddelka podaljšanega bivanja:

 RAZREDI UČITELJI – VZGOJITELJI
1., 2., 3
(21 učencev)
Barbara Fekonja, Zdravko Šoštarič, Sonja Ploj, Irma Peran, Alenka Borošak
3., 4., 5.
(22 učencev)
Bojan Kocbek, Dejan Žmavc, Špela Bračko, Mojca Križanec, Mojca Motaln