Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo in varstvo vozačev
Jutranje varstvo učencev prvega razreda in varstvo vozačev je organizirano vsak delovni dan v tednu od 6.30 do 8.30 (za učence prvega razreda) in od 6.30 do 7.40 za ostale učence.
Jutranje varstvo opravljata: Jasna Kunstek in Mojca Križanec.

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Šola ima 1,40 oddelka podaljšanega bivanja, kjer so učenci razdeljeni v dve skupini. Ena skupina začne z delom ob 12.05, druga ob 12.55, nato se družita glede na število otrok v skupinah, zaključijo ob 16.15 uri.
Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno izpusti otroka iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev.

Oddelka podaljšanega bivanja:

 RAZREDI UČITELJI – VZGOJITELJI
1., 2., 3
(21 učencev)
Zdravko Šoštarič, Marina Čupić, Irma Peran
3., 4., 5.
(21 učencev)
Bojan Kocbek, Dejan Žmavc, Mojca Križanec, Urška Dajčman