Osnovni podatki

Osnovna šola Jakobski Dol
Spodnji Jakobski Dol 4
2222 Jakobski Dol

I: http://www.osjakobskidol.si

T: (02) 729 58 01 ali (02) 729 58 02 (tajništvo)
F: (02) 729 58 02

Podračun: 01289-6030674384

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike
Po novi uredbi GDPR in sklepu OŠ Jakobski Dol, je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ga. Katja Tretjak, univ. dipl. prav., zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.
Kontakt:
E: katja@czpp.si
T: 08 2059604