Šolski okoliš

OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje:
– Sp. Jakobski Dol
– Zg. Jakobski Dol
– Drankovec
– Flekušek
– Mali Dol
– Ročica
– Sp. Hlapje
– Zg. Hlapje
– Počenik
– Slatenik
– Kušernik

OŠ Jakobski Dol stoji sredi vasi Spodnji Jakobski Dol.
Šola ima večnamensko asfaltirano in travnato igrišče, park in šolski vrt.