Šolski okoliš

OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA OŠ IN VRTCA

Šolski okoliš je opredeljen v Odloku o ustanovitvi OŠ Jakobski Dol s strani ustanovitelja Občine Pesnica. V sestavo OŠ sodi tudi vrtec. Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja:
– Sp. Jakobski Dol
– Zg. Jakobski Dol
– Drankovec
– Flekušek
– Mali Dol
– Ročica
– Sp. Hlapje
– Zg. Hlapje
– Počenik
– Slatenik
– Kušernik

OŠ Jakobski Dol stoji sredi vasi Spodnji Jakobski Dol.

ŠOLSKI PROSTOR

V šolski prostor spadajo vsi prostori v stavbi šole in vrtca, telovadnica, zunanje šolske površine: večnamensko športno igrišče ob šoli, park ob šoli, travnato igrišče (za telovadnico), zelenice. V šolski prostor spadajo tudi prostori, kjer se izvajajo ostale vzgojno-izobraževalne dejavnosti šole (dnevi dejavnosti, šole v naravi, tabori, ekskurzije, prireditve …).

Prilagodi izgled strani