Organizacija pouka

Za administrativne in tehnične delavce je obvezna 8-urna prisotnost na delovnem mestu.

Učitelji in ostali strokovni delavci imajo neenakomerno razporejen delovni čas. Časovno razporeditev dela opravi ravnateljica na podlagi organizacije dela in življenja v šoli. Učitelji in ostali strokovni delavci zapolnjujejo svojo obveznost s poukom in drugim delom v skladu z zakonodajo. Delo sproti evidentirajo v skladu z navodili. Ravnateljica za vsakega učitelja in strokovnega delavca izdela individualni letni delovni načrt (iLDN). Ob upoštevanju organizacije dela v zavodu učitelj opravlja delo izven zavoda po lastnem časovnem razporedu v obsegu največ 10 ur tedensko.

ŠOLSKI ZVONEC:

od 1. do 5. razreda od 6. do 9. razred
0. ura: 7.40–8.25 0. ura: 7.40–8.25
1. ura: 8.30–9.15 1. ura: 8.30-9.15
Malica: 9.15–9.35 2. ura: 9.20–10.05
2. ura: 9.35-10.25 Malica: 10.05–10.25
3. ura: 10.25–11.10 3. ura: 10.25–11.10
4. ura 11.15–12.00 4. ura: 11.15–12.00
5. ura 12.05–12.50 5. ura: 12.05–12.50
Kosilo: 12.50–13.10 Kosilo: 12.50–13.10
6. ura: 13.15–14.00 6. ura: 13.15–14.00
7. ura: 14.05–14.50 7. ura: 14.05–14.50

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje in končajo s poukom ob 12.00, imajo kosilo v času od 12.00-12.20.

Prilagodi izgled strani