Interesne dejavnosti

Šola organizira interesne dejavnosti, da bi razvijala različne interese učencev. Obseg teh dejavnosti vsako leto določi z letnim delovnim načrtom. Izbor interesnih dejavnosti je prostovoljen. Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci. Ta program obsega tiste dejavnosti, s katerimi skuša šola zadovoljiti posebne interese otrok, staršev in okolja, ali pa izhajajo iz specifičnih pogojev delovanja šole. Te dejavnosti se financirajo s prispevki staršev, občine in države.

Šola izvaja naslednje dejavnosti iz tega programa:

Zap. št. Interesna dejavnost Izvajalci – učitelji Izvajalci – zunanji
1. PLES Irma Peran
2. ROČNODELSKI KROŽEK Andreja Kmetec
3. ŠPORTNI KROŽEK Sonja Ploj
4. FOLKLORA Štefka Kocjan Miuc
5. OPZ in MPZ Marjan Kresnik
6. ŠOLSKI ANSAMBEL Marjan Kresnik
7. PLANINSKI KROŽEK Bojan Kocbek
8. ZELIŠČA, IZDELAVA KOZMETIKE Irma Peran
9. KROŽEK ZA RAZMIŠLJANJE Irma Peran
10. ŠPORTNI KROŽEK Bojan Kocbek
11. NARAVOSLOVNI KROŽEK Marina Čupić
12. MALI NARAVOSLOVNI KROŽEK Urška Dajčman
13. MALE SIVE CELICE
14. LIKOVNI KROŽEK Brane Lazič
15. LITERARNI KROŽEK Jasna Kunstek
16. GEOGRAFSKI KROŽEK Mojca Križanec
17. ZGODOVINSKI KROŽEK Mojca Križanec
18. NOGOMET ŠD Jakob
19. MAŽORETKE Twirling plesni in mažoretni klub Pesnica
20. GIMNASTIKA ŠD Studenci