Nacionalni preizkusi znanja

Koledar nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2023/24

NPZ  V 6. RAZREDU
Datum  
torek, 7. maj 2024 NPZ IZ SLOVENŠČINE
četrtek, 9. maj 2024 NPZ IZ MATEMATIKE
ponedeljek, 13. maj 2024 NPZ IZ ANGLEŠČINE
7. junij 2024 Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.
Seznanitev učencev z dosežki.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

10. -11. junij 2024 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.
19. junij 2024 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu
24. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za učence 6. razreda.

 

NPZ V 9. razredu
Datum  
torek, 7. maj 2024 NPZ IZ SLOVENŠČINE
četrtek, 9. maj 2024 NPZ IZ MATEMATIKE
ponedeljek, 13. maj 2024 NPZ IZ FIZIKE
3. junij 2024 Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.
3. junij – 5. junij 2024 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.
11. junij 2024 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.
14. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda.

POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA UČENCEV 3. RAZREDA

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja na podlagi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli izvede poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole. Poskusno preverjanje znanja je za šole prostovoljno. Namen je preveriti doseganje ciljev in standardov znanja pri matematiki in slovenščini. Naša šola se bo prijavila na izvedbo Poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu v šolskem letu 2023/2024 in ga izpeljala v skladu z navodili in rokovniki.

Prilagodi izgled strani