Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti:

V 7., 8. in 9. razredu morajo učenci izbrati dve ali tri ure izbirnih predmetov glede na svoj interes, nadarjenost in sposobnost.

Letos so izbrali naslednje predmete:

Predmet Razred Učitelj
Šport za sprostitev 7. Bojan Kocbek
Šport za zdravje 8. Bojan Kocbek
Izbrani šport – nogomet 9. Bojan Kocbek
Nemščina 3 9. Karla Golež
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja 9. Mojca Križanec
Turistična vzgoja 7. Mojca Križanec
Obdelava gradiv – les 7. in 8. Karmen Polič
Poskusi v kemiji 8. Bogdana Drozg Onič
Urejanje besedil 7. Dejan Žmavc


Neobvezni izbirni predmeti

V 1., 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razredu lahko učenci izberejo en neobvezni izbirni predmet. Letos so izbrali takole:

Predmet Razred Učitelj
Angleščina 1. Tomislav Kiš
Nemščina 4., 5., 6., 7., 8. Karla Golež
Tehnika 4., 5., 6. Karmen Polič