BEREMO SKUPAJ – NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA

BEREMO SKUPAJ – NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA

OD 8.9.- 10.10 2021

V tem času bi še posebno poudarili, da beremo skupaj pomeni:

 • branje v družinskem krogu,
 • branje pri razrednih urah,
 • skupno branje v razredu…
 • in seveda pripovedovanje in izmenjava mnenj o prebranem.

NACIONALNA STRATEGIJA ZA RAZVOJ BRALNE PISMENOSTI BO POTEKALA IN ŽE POTEKA OD 2019-2030

KAJ POMENI BRALNA PISMENOST?

To je stalno razvijajoča se zmožnost posameznikov za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, kritično razumevanje prebranega in bralno kulturo (pojmovanje branja in motiviranost za branje).

CILJI BRALNE PISMENOSTI

Predšolsko obdobje:

 • ozaveščanje vseh staršev o pomenu družinskega branja,
 • z didaktičnimi igrami otrokom omogočiti spoznavanje jezika in razvoj govora,
 • navajanje otrok na uporabo knjižnega in neknjižnega gradiva…

Osnovnošolsko obdobje:

 • z individualnim pristopom razvijati bralno kulturo in motivirati učence za branje,
 • tekoče branje in razumevanje prebranega,
 • tehniko pisanja in tvorjenja besedil,
 • ozaveščati starše o pomenu družinskega branja (pri mlajših),
 • branje različnih vrst besedil, tudi trivialne literature,
 • stopnjevati dolžine besedil z rastjo učencev,
 • naučiti učence samostojno pisno tvoriti besedila, ki se vežejo na prebrana besedila,
 • naučiti učence samostojno in kritično izbiranje besedil za branje..

TO IN ŠE MARSIKAJ!!!

Zato priporočamo: ne samo branje po spletu, pač pa tudi fizični obisk knjižnic: pionirskih, bibliobusa in šolske knjižnice. Gradiva je vsepovsod dovolj, tudi za manj zahtevne bralce.

Knjižničarji pa smo tu, da svetujemo gradiva glede na individualno usmerjenost posameznika in njegov interes.

 1. septembra se začne uradno branje za BRALNO ZNAČKO in na naši šoli traja vse do konca maja. Časa je dovolj, da učenec doseže fond knjig, ki je za posamezno obdobje predpisan. Na naši šoli pa imamo še posebno nagrado v vsakem razredu za največjega KNJIŽNEGA MOLJA. To pomeni, da bo učenec prejel posebno knjižno nagrado ob koncu šolskega leta, če bo prebral in pripovedoval nadpovprečno število knjig.

S KNJIGO NIKOLI NISI SAM

Knjižničarka Jasna Kunstek

 

 

Morda vam bo všeč tudi...

Prilagodi izgled strani