UDEL 21

PROJEKT UDEL21

V šolskem letu 2016/17 smo se v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ prijavili na razpis UDEL21, ki ga v Sloveniji vodi OŠ Lucija. Meseca maja smo bili skupaj s petimi partnerskimi šolami iz Slovenije izbrani kot sodelujoči partnerji. Prvo srečanje projektnega tima je potekalo na OŠ Lucija, kjer so nam predstavili projekt in spletle so se prve vezi za ustvarjalno sodelovanje.
Na začetku julija je na OŠ Jakobski Dol potekalo delovno srečanje, kjer smo skupaj z OŠ Lucija in OŠ Janka Padežnika iz Maribora preživeli delovno dopoldne z zanimivimi predavanji in delavnicami.
Namen projekta UDEL 21 je izmenjava primerov  dobrih praks, ki jih lahko uporabimo pri sodobnem poučevanju in učenju.
To je projekt, iz katerega lahko veliko pridobimo na strokovni ravni in tudi na širši globalni ravni; sami se aktivno vključujemo, kolikor  želimo, pomembno je druženje ter  sodelovanje.
V tim UDEL 21 smo vključeni naslednji člani: Martina Šalamun, Irma Peran, Bogdana Drozg-Onič, Bojan Kocbek, Zdravko Šoštarič in Mojca Križanec.
21.–23. 9. 2017 je v Pragi potekala mednarodna konferenca UDEL 21, katere sva se iz OŠ Jakobski Dol udeležili Martina Šalamun in Mojca Križanec. Poudarek na konferenci je bil na drugačnosti oz. različnosti, ki je lahko jezikovna, kulturna, usmerjena glede na spol, učno uspešnost itd.

Vodja tima, Mojca Križanec, prof. geo-zgo

Prilagodi izgled strani