Projekti

 • PROJEKT SPIRIT SLOVENIJA (Vodji projekta sta Franja Senčič in Janja Kraner)
 • RASTEM S KNJIGO (Vključeni so učenci 7. razreda. Vodja projekta na šoli je knjižničarka Franja Senčič)
 • MEDNARODNI BRALNI PROJEKT ODPRTA KNJIGA (Mentorica projekta je Franja Senčič)
 • PROJEKT UNICEF (Koordinatorica projekta na šoli je pedagoginja Alenka Borošak)
 • PROJEKT KORAK K SONČKU (Koordinatorica je učiteljica Andreja Kmetec)
 • MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO (Vodja projekta učiteljica Andreja Kmetec)
 • PROJEKT eTWINNING (Koordinatorka projekta je Nina Novak)
 • DIGITRAJNI UČITELJ (Vodja projekta je Barbara Kocbek)
 • KO-DI-RAM (Vključenih je 10 učencev 7. in 9. razreda. Vodji projekta sta Barbara Kocbek in Urška Dajčman)
 • PROJEKT PASAVČEK (Koordinatorka projekta je Irma Peran)
 • PROJEKT »ŠOLA SOBIVANJA« (Koordinatorka projekta je Štefka Kocjan)
 • PROJEKT ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK (Mentorica projekta je Štefka Kocjan)
 • ŠOLSKA SHEMA SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA »EVROPSKE UNIJE« (Vodja projekta je organizatorka šolske prehrane Marina Čupić)
 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (Vodja projekta je organizatorka šolske prehrane Marina Čupić)
Prilagodi izgled strani