Izbirni predmeti

Vsebina izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto 2023/2024 je predstavljena v spodnjih publikacijah:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2023/2024

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2023/24

 

Obvezni izbirni predmeti (2022/2023):

V 7., 8. in 9. razredu morajo učenci izbrati dve ali tri ure izbirnih predmetov glede na svoj interes, nadarjenost in sposobnost.

Letos so izbrali naslednje predmete:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED Učitelj/ica
Ansambelska igra 7. Janja Kraner
Rastline in človek 7. Marina Čupić
Nemščina 1 7. Andrej Fekonja
Nemščina 2 8.
Nemščina 3 9.
Multimedija 8. Barbara Kocbek
Šport za zdravje 8. Bojan Kocbek
Kemija v okolju 9. Marina Čupić
Izbrani šport – nogomet 9. Bojan Kocbek

Neobvezni izbirni predmeti (2022/2023):

V 1., 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razredu lahko učenci izberejo en neobvezni izbirni predmet. Letos so izbrali takole:

Predmet Razred Učitelj
Angleščina 1. Štefka Kocjan Miuc
Računalništvo 4., 5., 6. Barbara Kocbek
Nemščina (2. tuji jezik) 7., 8., 9. Andrej Fekonja
Šport 4., 5., 6. Bojan Kocbek

 

Prilagodi izgled strani