Skupnost učencev šole

Učenci se združujejo v oddelčne skupnosti, znotraj katerih obravnavajo s programom določene naloge. Učenci uresničujejo svoje pravice in interese preko svojih izbranih predstavnikov, ki so povezani v skupnost učencev šole.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Učenci v šolskem parlamentu razpravljajo o aktualnih problemih in obravnavajo teme določene na nacionalnem otroškem parlamentu.

Mentor šolske skupnosti je učitelj Marko Gorjup.

Prilagodi izgled strani