Navodila in kontakti

Navodila za delo na domu

  1. V levem meniju Delo na domu izberi razred, ki ga obiskuješ.
  2. Natančno preberi navodila nalog za posamezni dan in jih reši.
  3. V primeru težav se obrni na učitelja predmeta preko elektronske pošte (naslovi so spodaj).

Delo poteka na domu po urniku, ki ga imate. Gradiva bodo za naslednji dan na spletni strani objavljena do večera dan prej ali isti dan zjutraj.

Navodila veljajo do preklica.

KONTAKTI UČITELJEV

UČITELJ RAZRED OZ. PREDMET, KI GA POČUJE KONTAKT
ŠTEFKA KOCJAN MIUC 1. RAZRED skocjan.miuc@gmail.com
SONJA PLOJ 2. RAZRED ploj.sonja@gmail.com
ANDREJA KMETEC 3. RAZRED andreja.kmtc@gmail.com
URŠKA DAJČMAN 4. RAZRED urskadajcmanosjakobskidol@gmail.com
IRMA PERAN 5. RAZRED irma.peran@gmail.com
MARTINA ŠALAMUN SLO tina.salamun@gmail.com
BARBARA FEKONJA MAT fekonjabarbara@gmail.com
MOJCA KRIŽANEC ZGO, GEO krizanec.mojca@gmail.com
MARJAN KRESNIK GUM marjan.kresnik@guest.arnes.si
BRANE LAZIČ LUM brane.lazic@os-volicina.si
KARMEN POLIČ TIT, NIP karpolic@gmail.com
STANE GEREČNIK FIZ stane.gerecnik@guest.arnes.si
ZDRAVKO ŠOŠTARIĆ PB zdravko.sostaric@gmail.com
DEJAN ŽMAVC RAČ dejan.zmavc@guest.arnes.si
NADA ŠILING ANG nadasiling@gmail.com
BOJAN KOCBEK ŠPO bojan.kocbek@gmail.com
MARINA ČUPIĆ KEM, BIO, NIT marina.cupi@gmail.com
JASNA KUNSTEK SLO knjiznicarkakunstek@gmail.com
ALENKA BOROŠAK DSP alenka.borosak@gmail.com
VESNA FERENC SPECIALNA PEDAGOGINJA vesna.ferenc@guest.arnes.si
Prilagodi izgled strani