Tehnični delavci

Hišniško vzdrževalna dela:

  • Igor Kocbek (zunanji izvajalec)

Čistilki:

  • Alenka Ornik
  • Urška Ornik

Čistilca:

  • Milan Ornik
  • Igor Kocbek