Strokovni delavci

Učitelji, ki poučujejo na OŠ Jakobski Dol v šolskem letu 2019/2020:

PRVA TRIADA RAZREDNIK UČITELJI
1. RAZRED ŠTEFKA KOCJAN MIUC
Štefka Kocjan Miuc – TJA
2. RAZRED SONJA PLOJ
Štefka Kocjan Miuc – TJA
3. RAZRED ANDREJA KMETEC  Štefka Kocjan Miuc – TJA

 

DRUGA TRIADA RAZREDNIK UČITELJI
4. RAZRED URŠKA DAJČMAN Šiling – TJA, Golež – NIP-N2N, Polič – NIP – NTE, Žmavc – NIP – NRA
5. RAZRED IRMA PERAN Šiling – TJA, Kresnik – GVZ , Polič – NIP – NTE, Žmavc – NIP – NRA
6. RAZRED MARTINA ŠALAMUN Šalamun – SLJ, Šiling – TJA, Križanec – ZGO, GEO, Lazič – LUM, Čupić – NAR, GOS, Kocbek – ŠPO, Polič – TIT, NIP – NTE, Kresnik – GUM, Fekonja – MAT, Žmavc – NIP – NRA

 

TRETJA TRIADA RAZREDNIK UČITELJI
7. RAZRED BARBARA FEKONJA Križanec – ZGO, GEO, IP-TVZ; Kunstek – DKE; Lazič – LUM; Čupić – NAR, IP-ROD; Kocbek – ŠPO, IP – ŠPS; Polič – TIT; Šalamun – SLJ; Kresnik – GUM; Šiling – TJA;  Fekonja – MAT
8. RAZRED MOJCA KRIŽANEC Šalamun – SLJ; Šiling – TJA; Čupić – KEM, IP-POK; Čupić – BIO, MAT; Kocbek – ŠPO, IP-ŠPZ; Polič – TIT; Gerečnik – FIZ; Kresnik – GUM; Fekonja – MAT; Križanec – ZGO, GEO; Kunstek – DKE; Lazič – LUM; IP-NI2; Žmavc – IP-MME
9. RAZRED  MARJAN KRESNIK Šiling – TJA; Križanec – ZGO, GEO, IP-RDK; Lazič – LUM; Kocbek – ŠPO, IP-IŠP; Gerečnik – FIZ; Fekonja – MAT; Kresnik – GUM; Čupić – KEM; Šalamun – SLJ; Kunstek – SLJ

Drugi strokovni delavci:

UČITELJ PREDMET
Marjan Kresnik GUM, OPZ, MPZ
Brane Lazič LUM (matična šola je OŠ Voličina), ID/9, OIP-LSN
Karmen Polič TIT, NIP-NTE_THV
Stane Gerečnik FIZ (matična šola je FLV Slivnica)
Simon Dragšič TJA mus
Zdravko Šoštarić ravnatelj, OPB
Dejan Žmavc ROID (računalnikar), PB (matična šola OŠ Angela Besednjaka Maribor)
Nada Šiling TJA, DOP/DOD. P.
Marija Fras logopedinja (matična šola OŠ Sluh in govor)


Učitelji v OPB:

Zdravko Šoštarić, Bojan Kocbek, Irma Peran, Dejan Žmavc, Mojca Križanec, Marina Čupić, Urška Dajčman.