Strokovni delavci

Učitelji, ki poučujejo na OŠ Jakobski Dol v šolskem letu 2018/2019:

PRVA TRIADA RAZREDNIK UČITELJI
1. RAZRED SONJA PLOJ
Tomislav Kiš – TJA
2. RAZRED ANDREJA KMETEC
Tomislav Kiš – TJA
3. RAZRED ŠTEFKA KOCJAN MIUC

 

DRUGA TRIADA RAZREDNIK UČITELJI
4. RAZRED MOJCA MOTALN Šiling– TJA, Golež – NIP-N2N, Polič – NIP – NTE
5. RAZRED IRMA PERAN Šiling – TJA; Kresnik – GVZ , Golež – NIP-N2N, Polič – NIP – NTE
6. RAZRED BARBARA FEKONJA
Šalamun – SLJ; Šiling – TJA; Križanec – ZGO, GEO; Lazič – LUM; Drozg Onič – NAR, GOS; Kocbek – ŠPO; Polič – TIT, NIP – NTE; Kresnik – GUM; Fekonja – MAT; Golež – NIP–N2N

 

TRETJA TRIADA RAZREDNIK UČITELJI
7. RAZRED MOJCA KRIŽANEC
Križanec – ZGO, GEO,DKE, IP-TVZ; Lazič – LUM; Drozg Onič – NAR, IP-ROD; Golež – NIP-N2N; Kocbek – ŠPO, IP – ŠPS; Polič – TIT; Šalamun, Kunstek – SLJ; Kresnik – GUM; Šiling – TJA; Dragšič – TJA; Fekonja – MAT; Žmavc – IP-UBE
8. RAZRED BOGDANA DROZG ONIČ Šalamun – SLJ; Šiling – TJA; Drozg Onič– KEM, IP-POK; Bračko – BIO, MAT; Kocbek – ŠPO, IP-ŠPZ; Polič – TIT; Gerečnik – FIZ; Kresnik – GUM; Fekonja – MAT; Kunstek – SLJ; Križanec – ZGO, GEO, DKE; Lazič – LUM; Golež – NIP-N2N, IP-NI2; Dragšič – TJA
9. RAZRED  ALENKA BOROŠAK Šiling – TJA; Križanec – ZGO, GEO, IP-RDK; Lazič – LUM; Golež – IP–NI3; Kocbek – ŠPO, IP-IŠP; Gerečnik – FIZ; Fekonja – MAT; Kresnik – GUM; Drozg Onič – KEM; Bračko – MAT; Šalamun – SLJ; Kunstek – SLJ; Dragšič – TJA

Drugi strokovni delavci:

UČITELJ PREDMET
Marjan Kresnik GUM, OPZ, MPZ
Brane Lazič LUM (matična šola je OŠ Voličina), ID/9, OIP-LSN
Karmen Polič TIT, (matična šola je OŠ Jurovski Dol – pri nas dopolnjuje obvezo)
Karla Golež TJN, NIP/OIP – IZBIRNO (matična šola je OŠ Pesnica)
Stane Gerečnik FIZ (matična šola je FLV Slivnica)
Simon Dragšič TJA mus
Zdravko Šoštarić ravnatelj, OPB
Dejan Žmavc ROID (računalnikar), PB (matična šola OŠ Angela Besednjaka Maribor)
Nada Šiling TJA, DOP/DOD. P.
Andreja Rojs TJA, NIP – ANG (matična šola OŠ Sladki Vrh)
razpis logopedinja (matična šola OŠ Sluh in govor)
Nina Čuček specialna pedagoginja (matična šola OŠ Voličina)


Učitelji v OPB:

Zdravko Šoštarić, Barbara Fekonja, Bojan Kocbek, Sonja Ploj, Irma Peran, Dejan Žmavc, Mojca Križanec, Mojca Motaln, Alenka Borošak, Štefka Kocjan Miuc.