Strokovni delavci

Učitelji, ki poučujejo na OŠ Jakobski Dol v šolskem letu 2019/2020:

PRVA TRIADA RAZREDNIK UČITELJI
1. RAZRED ŠTEFKA KOCJAN MIUC
Štefka Kocjan Miuc – TJA
2. RAZRED SONJA PLOJ
Štefka Kocjan Miuc – TJA
3. RAZRED ANDREJA KMETEC  Štefka Kocjan Miuc – TJA

 

DRUGA TRIADA RAZREDNIK UČITELJI
4. RAZRED URŠKA DAJČMAN Šiling – TJA, Polič – NIP – NTE, Žmavc – NIP – NRA
5. RAZRED IRMA PERAN Šiling – TJA, Kresnik – GVZ , Polič – NIP – NTE, Žmavc – NIP – NRA
6. RAZRED MARTINA ŠALAMUN Šalamun – SLJ, Šiling – TJA, Križanec – ZGO, GEO, Lazič – LUM, Čupić – NAR, GOS, Kocbek – ŠPO, Polič – TIT, NIP – NTE, Kresnik – GUM, Fekonja – MAT, Žmavc – NIP – NRA

 

TRETJA TRIADA RAZREDNIK UČITELJI
7. RAZRED BARBARA FEKONJA Križanec – ZGO, GEO, IP-TVZ; Kunstek – DKE; Lazič – LUM; Čupić – NAR, IP-ROD; Kocbek – ŠPO, IP – ŠPS; Polič – TIT; Šalamun – SLJ; Kresnik – GUM; Šiling – TJA;  Fekonja – MAT
8. RAZRED MOJCA KRIŽANEC Šalamun – SLJ; Šiling – TJA; Čupić – KEM, IP-POK; Čupić – BIO, MAT; Kocbek – ŠPO, IP-ŠPZ; Polič – TIT; Gerečnik – FIZ; Kresnik – GUM; Fekonja – MAT; Križanec – ZGO, GEO; Kunstek – DKE; Lazič – LUM; IP-NI2; Žmavc – IP-MME
9. RAZRED  MARJAN KRESNIK Šiling – TJA; Križanec – ZGO, GEO, IP-RDK; Lazič – LUM; Kocbek – ŠPO, IP-IŠP; Gerečnik – FIZ; Fekonja – MAT; Kresnik – GUM; Čupić – KEM; Šalamun – SLJ; Kunstek – SLJ

Drugi strokovni delavci:

UČITELJ PREDMET
Marjan Kresnik GUM, OPZ, MPZ
Brane Lazič LUM (matična šola je OŠ Voličina), ID/9, OIP-LSN
Karmen Polič TIT, NIP-NTE_THV
Stane Gerečnik FIZ (matična šola je FLV Slivnica)
Zdravko Šoštarić OPB
Dejan Žmavc ROID (računalnikar), PB (matična šola OŠ Angela Besednjaka Maribor)
Nada Šiling TJA, DOP/DOD. P.
Marija Fras logopedinja (matična šola OŠ Sluh in govor)


Učitelji v OPB:

Zdravko Šoštarić, Bojan Kocbek, Irma Peran, Dejan Žmavc, Mojca Križanec, Marina Čupić, Urška Dajčman.