Šola v naravi

Analiza šol v naravi je pokazala, da so le te dobre oblike vzgoje in izobraževanja, ki s posebnimi oblikami in metodami dela, druženja in izobraževanja, zelo pozitivno vplivajo na odraščajočo mladino. V letošnjem šolskem letu bomo realizirali naslednje šole v naravi:
– poletno šolo v naravi s plavalnim tečajem za učence 3. razreda devetletke v mesecu aprilu 2019 v CŠOD Burja,
– zimsko šolo v naravi za učence 5. razreda v mesecu februarju 2019 v CŠOD Planinka.

Po predstavitvi na jesenskem roditeljskem sestanku in dogovoru s starši se začnejo priprave.
Starši, ki bi imeli težave s plačilom šole v naravi, se lahko obrnejo na šolsko svetovalno službo, ki bo svetovala pri urejanju enkratne denarne pomoči.