7. razred

Gradiva za delo na domu:

Ponedeljek, 30. 3. 2020

SLJ-30. 3. 2020

MAT 7.r. (30. 3. 2020)

GUM_7.A _30.3.2020_JD

7.r.-ŠSP-ŠT.-26-30.3.2020

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 30. 3. 2020

Zgodovina 7 (ponedeljek in petek)

Torek, 31. 3. 2020

SLJ-31. 3., 3. 4. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

7. razred_Glasbeni posnetki v MP3 formatu

MAT DOP 7.r. (31. 3. 2020)

TVZ

ANGLEŠČINA  7. RAZRED, 31. 3. 2020

Sreda, 1. 4. 2020

NARAVOSLOVJE_ rešitve

NARAVOSLOVJE 7.r – sreda

PROGRAM ZA DKE 7_na daljavo[5456]

SLJ-DOPOLNILNI POUK -1. 4. 2020 

SLJ-dopolnilni pouk rešitve

7.r. – ŠPO – ŠT. – 47 – 1.4.2020

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 1. 4. 2020

MAT 7.r. (1. 4. 2020)

Četrtek, 2. 4. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

geografija 7 (četrtek)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 2.4. 2020

MAT 7.r. (2. 4. 2020)

7.r. – ŠPO – ŠT. – 48 – 2.4.2020

Petek, 3. 4. 2020

SLJ-31. 3., 3. 4. 2020

zgodovina 7 (petek)

Geografija 7 (petek)

IP-LS (1)

LUM 7 Barvna_podobnost

LUM 7 BARVNA PODOBNOST

MAT 7.r. (3. 4. 2020)


Ponedeljek, 23. 3. 2020

MAT 7.r. (23. 3. 2020)

GUM_7.A _23.3.2020_JD

7.r. – ŠSP – ŠT. – 25 – 23.3.2020

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 23. 3. 2020

zgodovina 7 ponedeljek

SLJ-23. 3. 2020

Torek, 24. 3. 2020

2. ura NARAVOSLOVJE

SLJ-24. 3. 2020_1.ura

SLJ-24. 3. 2020_2.ura

RU 7.r. (24. 3. 2020)

ANGLEŠČINA 7.RAZRED, 24. 3. 2020

TURISTIČNA VZGOJA

Sreda, 25. 3. 2020

1. ura NARAVOSLOVJE

MAT 7.r. (25. 3. 2020)

ANGLEŠČINA 7. razred, 25. 3. 2020

7.r.-ŠPO-ŠT.-46-25.3.2020

Četrtek, 26. 3. 2020

NARAVOSLOVNI DAN – Energetika

Petek, 27. 3. 2020

SLJ-27. 3. 2020

MAT 7.r. (27. 3. 2020)

ZGODOVINA 7 (PETEK)

GEOGRAFIJA 7.docx (petek)

LUM 7 Barvna_podobnost

IP Likovno snovanje


Ponedeljek, 16. 3. 2020
GUM 16. 3. 2020 (Kresnik)

MAT 7.r. (16. 3. 2020)

7.r. – ŠSP – DELO NA DOMU

SLJ-16. 3. 2020

Resitve_SLJ_7

ANGLEŠČINA, 16. 3. 2020

ZGO-PONEDELJEK 16.docx ZGO 7

Torek, 17. 3. 2020

SLJ-17. 3. 2020

NAR 7.r _ utrjevanje

ANGLEŠČINA, torek, 17. 3. 2020

MAT DOP 7.r. (17. 3. 2020)

Sreda, 18. 3. 2020

7.r. – ŠPO – ŠT. – 44 – 18.3.2020

NAR 7.r REŠITVE_PREIZKUSI SVOJE ZNANJE

NAR 7.r, 18.3.2020

DOP_slj-18. 3. 2020 DOP_slj-18. 3. 2020_rešitve

Navodila za DKE 7. razred (18. 3. in 25. 3. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, SREDA 18. 3. 2020

MAT 7.r. (18. 3. 2020)

Četrtek, 19. 3. 2020

2. ura NARAVOSLOVJE

7.r. – ŠPO – ŠT. – 45 – 19.3.2020

MAT 7.r. (19. 3. 2020)

ANGLEŠČINA, 7. RAZRED, 19. 3. 2020

GEOGRAFIJA 7_19. 3. 2020

Petek, 20. 3. 2020

SLJ-20. 3. 2020

Nabor gradiv LUM za delo na daljavo (16. – 27. 3. 2020)

ZGODOVINA 7

GEOGRAFIJA 7

MAT 7.r. (20. 3. 2020)